Brydż sportowy

  • dla kogo: od kl. 5 szkoły podstawowej i szkoły średnie
  • kiedy: poniedziałki 17:00 – 19:00
  • miejsce: Ośrodek Kultury w Miliczu, sala kameralna
  • limit osób: 20
  • opłata stała: 40 zł/m-c
  • prowadzący: Józef Sławenta

Zapraszamy na zajęcia brydża sportowego. Brydż to wyjątkowy sport, który uczy logicznego myślenia, wnioskowania, oceny ryzyka, obliczania szans, wytrwałości, systematyczności i cierpliwości. Poprawia umiejętność zapamiętywania, koncentracji i skupiania uwagi. Gra w parze uczy współdziałania, odpowiedzialności, szacunku dla partnera i zrozumienia jego potrzeb, a także uświadamia konsekwencje dokonywanych wyborów. Uczestnictwo w zawodach zwiększa odporność na stres, uczy zdrowej rywalizacji, planowania, taktyki, podejmowania decyzji przy niepełnej informacji, kreatywności oraz radzenia sobie z porażkami.Zajęcia prowadzi Józef Sławenta instruktor brydża sportowego, prezes Brydżowego Klubu Sportowego Miles Milicz, emerytowany nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki.


    About Post Author